Stichting Spiritueel Werkers Nederland
Correspondentieadres:  Robijnplantsoen 2, 1339 GC  ALMERE
 
KvK 57636656 te Flevoland
NL13 INGB 0007 9900 64 (algemeen banknummer)
Telefoon: 06 - 55 79 23 25 (Monique Vork)
 
 
 
 
 
 
 

Spiritueel Festival Almere 
Stadslandgoed De Kemphaan
Gebouw van Stad en Natuur, Kemphaanstraat 1, 1358 AD ALMERE 
 
Initiatiefneemster van deze website is Medium Monique Vork